Sürdürebilirlik

SÜRDÜRÜLEBILIR GELECEK

Onteks'in sürdürülebilirlik çalışmaları firmamızın değerleriyle bütünleşmiştir. Bu konuda uzun vadeli bir yaklaşımın zorunlu olduğuna inanıyoruz ve sürdürülebilirliğin yaptığımız her şeyin tüm yönlerine entegre olmasını sağlamak için çalışıyoruz.

İlk adımımız, tesisimiz ve ürünlerimizin sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir araç paketi olan, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen Higg Endeksi’ne üye olarak yaptık. Higg Endeksi, işletmeleri fabrika işçilerinin, yerel toplulukların ve çevrenin refahını koruyan anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda güçlendiren bütünsel bir genel bakış sunar.

Kullandığımız materyallerin ve ipliklerin geri dönüştürülmeye, çevreye uyumlu, organik, şeffaf ve izlenebilir olmalarına dikkat ediyoruz.

Mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, işimizin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Buna göre kendimize net hedefler belirledik.

Copyrights © 2023 ONTEKS
Kullanıcı Şartları / Gizlilik Politikası